Coloseum Hotel Jarosław

WSPÓŁRZĘDNE GPS: 15º 36' 15" E 54º 11' 21" N

ZWIŃ X
OD
6
GRUDZIEŃ

DO
7
GRUDZIEŃ
ZAREZERWUJ

rezerwuj pobyt

ZWIŃ X
OD
6
GRUDZIEŃ

DO
7
GRUDZIEŃ
ZAREZERWUJ

Polityka prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez COLOSEUM Hotel & Restauracja  z siedzibą w jarosławiu, ul. Kruhel Pełkiński 72 , 037-500, w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w zakresie mojego imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Jestem świadomy/świadoma, że: podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie

Jestem świadomy/świadoma, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest COLOSEUM Hotel & Restauracja  z siedzibą w Jarosławiu, ul. Kruhel Pełkiński 72 , 037-500;
2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
- Przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody;
- Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez COLOSEUM Hotel & Restauracja  z siedzibą w Jarosławiu, ul. Kruhel Pełkiński 72 , 037-500 (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez  COLOSEUM Hotel & Restauracja  z siedzibą w Jarosławiu.
3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym COLOSEUM Hotel & Restauracja  z siedzibą w Jarosławiu. powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od COLOSEUM Hotel & Restauracja  z siedzibą w Jarosławiu dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
5. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję COLOSEUM Hotel & Restauracja  z siedzibą w Jarosławiu na przesłaną wiadomość.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Kręgielnia
Hotel, Restuaracja Coloseum Jarosław
Hotel, Restuaracja Coloseum Jarosław
Hotel, Restuaracja Coloseum Jarosław
Hotel, Restuaracja Coloseum Jarosław

Hotel Jarosław Coloseum

Kruhel Pełkiński 72, Jarosław

Polityka prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez COLOSEUM Hotel & Restauracja  z siedzibą w jarosławiu, ul. Kruhel Pełkiński 72 , 037-500, w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w zakresie mojego imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Jestem świadomy/świadoma, że: podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie

Jestem świadomy/świadoma, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest COLOSEUM Hotel & Restauracja  z siedzibą w Jarosławiu, ul. Kruhel Pełkiński 72 , 037-500;
2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
- Przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody;
- Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez COLOSEUM Hotel & Restauracja  z siedzibą w Jarosławiu, ul. Kruhel Pełkiński 72 , 037-500 (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez  COLOSEUM Hotel & Restauracja  z siedzibą w Jarosławiu.
3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym COLOSEUM Hotel & Restauracja  z siedzibą w Jarosławiu. powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od COLOSEUM Hotel & Restauracja  z siedzibą w Jarosławiu dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
5. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję COLOSEUM Hotel & Restauracja  z siedzibą w Jarosławiu na przesłaną wiadomość.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Polityka prywatności